Eugenia Smyrnova-Trybulska

Eugenia Smyrnova-Trybulska
śląskie

EDUKACJA, FUNDUSZE UNIJNE, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA edukacja, szkolnictwo wyższe
  • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE IT
  • NAUKA szkolnictwo wyższe
  • POLITYKA SPOŁECZNA rozwój kapitału ludzkiego

Opis

Kierownik Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych na Uniwersytecie Śląskim. Doktor hab. nauk pedagogicznych w zakresie teorii i metodyki nauczania informatyki (stopień doktora uzyskała w 1997, dr hab. w 2008). Specjalizuje się w tematyce e-learningu, ICT i nowych metodach edukacji.

Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Pedagogiczny, uzyskując specjalność matematyka, kwalifikacje: nauczyciel matematyki, informatyki i techniki obliczeniowej (Cherson, 1988). W latach 1988 – 2000 – wykładowca i później docent na kilku uczelniach ukraińskich. W latach 2000 - 2010 - adiunkt naukowo-dydaktyczny Katedry edukacji informatyczno-technicznej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie UŚ w Katowicach. 2010-2014 – Profesor UŚ na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. Od 2012 do dnia dzisiejszego – Kierownik Zakładu Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki WEiNoE UŚ.
Od 2005 – po dzień dzisiejszy - koordynator i administrator merytoryczny wydziałowej platformy kształcenia na odległość (http://el.us.edu.pl/weinoe) na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Członek wielu stowarzyszeń i towarzystw, w tym członek zarządu PTNEI (Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej), Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Soroptimist International Club, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i innych.

Koordynator międzynarodowej konferencji naukowej: „Teoria i praktyka kształcenia na odległość” na WEiNoE, Uniwersytet Śląski, współorganizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących e-learning, ICT i innowacyjnych metod nauczania. Wzięła udział w ponad 70 konferencjach, kongresach, sympozjach.
Koordynator unijnego projektu IRNet – ”International Research Network for study and development of new tools and methods for advanced pedagogical science in the field of ICT instruments, e-learning and intercultural competences” , 7FW, IRSES, Marie Curie Action. Koordynator międzynarodowego projektu “E-Learning as a Road of Communicating in the Multicultural Environment”, IVF, ekspert, ewaluator, konsultant lub wykonawca licznych krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i edukacyjnych, m.in.: ‘UPGOW ("University - Partner of the Knowledge-Based Economy"), "Post-graduate studies for teachers in ICT, foreign languages and other subjects”, “Development of a set of national professional competence standards required by employers”, „Strengthening of competitiveness advantages In research and development of information technology In Moravian-Silesian Region, "Computer-aided functional development of children with special needs".

Autorka lub współautorka, konsultant metodyczny ponad 50 kursów zdalnych, autorka ponad 150 publikacji naukowych w tym 20 książkowych.