Elżbieta Sideris

Elżbieta Sideris
mazowieckie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BIZNES, EDUKACJA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT, OCHRONA ZDROWIA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA zarządzanie kryzysowe
  • BIZNES psychologia biznesu
  • EDUKACJA edukacja
  • INFRASTRUKTURA I TRANSPORT bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • OCHRONA ZDROWIA psychologia i psychiatria, psychologia biznesu

Opis

Miejsce pracy: WUM – Studium Medycyny Katastrof - wykładowca akademicki; Instytut Ratownictwa Psychologicznego – dyrektor; Fundacja „ Oswoić stres” – Prezes;

Wykształcenie : doktor nauk o zdrowiu, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psycholog orzecznik; (1986) Uniwersytet A. Mickiewicza psycholog kliniczny, ( 2000)Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych Międzynarodowa Szkoła Menedżerów Studia podyplomowe - Zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego, ( 2002) Akademia Wychowania Fizycznego Instytut Psychologii – Studia podyplomowe – psycholog sportu. (2008) Szkoła Psychoterapii Poznawczo –Behawioralnej CBT – certyfikat psychoterapeutyczny

Wykładowca akademicki od 2007 roku związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym - Studium Medycyny Katastrof. Trener/szkoleniowiec m.in. stres, wypalenie zawodowe, strategie interwencji kryzysowej; Konsultant psychologiczny współpracujący m.in. Centrami Zarządzania Kryzysowego; Superwizor zespołów pracowniczych . Koordynator forum współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Mazowieckim z organizacjami pozarządowymi;
Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu ratownictwa i pomocy psychologicznej; Udział w wielu konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym dotyczących m.in. sytuacji kryzysowych i bezpieczeństwa publicznego.
Twórczyni Instytutu Ratownictwa Psychologicznego zajmującego się doskonaleniem zawodowym psychologów w zakresie ratownictwa psychologicznego oraz kształceniem służb ratowniczych w zakresie wiedzy i umiejętności psychologicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji działań ratunkowych oraz (pomocnych w psychoprofilaktyce stresu traumatycznego
Członek: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej,