Elżbieta Marciszewska

Elżbieta Marciszewska
mazowieckie

EDUKACJA, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA współpraca nauki i biznesu
  • INFRASTRUKTURA I TRANSPORT lotnictwo
  • NAUKA szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu

Opis

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej w Katedrze Transportu Kolegium Zarządzania i Finansów (KZiF) SGH.

Sprawowała też funkcję prodziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz prodziekana Studium Podstawowego i Studium Licencjackiego. Członek Rady Naukowej Kolegium Zarządzania iFinansów. Członek Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. Współtwórca i kierownik podyplomowych studiów Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego oraz Rynek Kolejowy Wobec Wyzwań Europejskich. Od 2009 roku External Reviewer Czech Science Foundation. Członek rad programowych czasopism naukowych, m. in. Prace Instytutu Lotnictwa (redaktor działu interdyscyplinarnego) i Przegląd Komunikacyjny. Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020 w dziedzinie Transport. Przewodnicząca Kapituły nagrody Awionetki. Autor i współautor licznych ekspertyz w zakresie sektora lotniczego. Autor ponad 150 publikacji w języku polskim i angielskim poświęconych transportowi lotniczemu, m.in. Benchmarking and Best Practices in Transport Sector (OW SGH, Warszawa 2009), Wpływ implementacji regulacji w europejskim systemie transportowym na zmiany strukturalne na rynku usług (OW SGH, Warszawa 2013). Członek rad programowych i organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych transportowi. Uznany ekspert lotniczy. Wieloletni wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, a także w ramach LLP/Erasmus na uczelniach zagranicznych.

Członek-założyciel Polskiego Klubu Lotniczego.