Elżbieta Krakowska

Elżbieta Krakowska
mazowieckie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, KULTURA, MEDIA, KULTURA, ORGANIZACJE, POLITYKA SPOŁECZNA, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA służby mundurowe
  • KULTURA media
  • MEDIA, KULTURA media
  • ORGANIZACJE organizacje kobiece
  • POLITYKA SPOŁECZNA imigranci, prawa cudzoziemców, pomoc i integracja społeczna
  • PRAWO prawo karne, prawa człowieka
  • SPOŁECZEŃSTWO organizacje kobiece, prawa człowieka

Opis

mjr Elżbieta Krakowska, pracuje w Zespole Prasowym Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, były Rzecznik Prasowy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie.

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Public Relations Polskiej Akademii Nauk, pedagog ze specjalnością wychowanie resocjalizujące, specjalista public relations, koordynatorka, realizowanych przez Służbę Więzienną i Policję programów edukacyjno-profilaktycznych – „Więzienie-stracony czas” dla młodzieży gimnazjalnej i „Poznaj i zrozum ryzyko” dla kierowców. Współrealizatorka filmów edukacyjnych i reportaży o pracy więzienników i resocjalizacji więźniów. Inicjatorka współpracy więziennictwa z organizacjami pozarządowymi i samorządami. Zwolenniczka twórczej resocjalizacji. Członkini Rady ds. Kobiet Służby Więziennej, sekretarz Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”. Członkini Rady Programowej Ogólnopolskich Konferencji Naukowych Kobiet Służby Więziennej. Współredaktorka poradników w zakresie przeciwdziałania przemocy, autorka licznych artykułów w portalu internetowym Służby Więziennej i miesięczniku „Forum Penitencjarnym”.