Elżbieta Krajewska-Kułak

Elżbieta Krajewska-Kułak
podlaskie

NAUKA, OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • NAUKA szkolnictwo wyższe, ośrodki naukowe, instytuty
  • OCHRONA ZDROWIA lekarki, pielęgniarki i położne, placówki medyczne (szpitale, przychodnie itp.), profilaktyka, zarządzanie w ochronie zdrowia, zdrowie publiczne, ośrodki naukowe, instytuty
  • POLITYKA SPOŁECZNA imigranci, prawa cudzoziemców, pomoc i integracja społeczna, prawa pacjenta

Opis

Prof. dr hab. med., absolwentka Wydziału Lekarskiego UMB w Białymstoku z prawem wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki.
Funkcje w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB): kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu, Redaktor naczelna „Progress in Health Sciences”
Główne funkcje poza UMB: członek CK oraz KRASzPiP, Przewodnicząca Rady Fundacji "Pomóż Im" na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, ekspert PKA
Działalność naukowa: Członek komitetów redakcyjnych i naukowych 10 czasopism, recenzent 31 czasopism naukowych, członek 7 towarzystw naukowych, promotor 24 zakończonych rozpraw doktorskich
Tematyka naukowo-badawcza: mikologia lekarska, laboratoryjna i środowiskowa, interdyscyplinarne badania naukowe związane z promocją zdrowia oraz samoopieką w zdrowiu i chorobie, jakość życia pacjentów w różnych stanach chorobowych, narażenia zawodowe pracowników ochrony zdrowia, zachowania ryzykowne, problemy stygmatyzacji, opieki paliatywnej i wielokulturowości w medycynie, tanatoedukacja, kulturowe bariery w dostępie do opieki medycznej.
Inne: społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross.

Pani profesor zajmuje się także pomocą dzieciom z chorobą nowotworową, dzieciom niepełnosprawnym, z domów dziecka, dzieciom z Afryki i Białorusi, osobom starszym, w tym z domów pomocy społecznej, osobom bezdomnym, a także innym potrębującym (ponad 185 akcji charytatywnych/środowiskowych - http://wolontariat.umb.edu.pl/) .