Elżbieta Biernat

Elżbieta Biernat
mazowieckie

OCHRONA ZDROWIA, SPORT
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • OCHRONA ZDROWIA profilaktyka, zdrowie publiczne
  • SPORT sport amatorski, rehabilitacja

Opis

Dr hab. Elżbieta Biernat jest nauczycielem akademickim w Katedrze Turystyki Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się problematyką promocji zdrowia publicznego i pomiaru pozytywnych wskaźników zdrowia. Autorka ponad 100 publikacji dotyczących relacji między aktywnością rekreacyjną i turystyczną a poziomem zdrowotności oraz osobniczych i pozaosobniczych uwarunkowań uczestnictwa w turystyce (w tym w turystyce zdrowotnej) i w innych formach aktywności fizycznej.
Współpracowała przy opracowaniu Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie, jest konsultantką Ministerstwa Sportu i Turystyki w działaniach Grupy Eksperckiej UE ds. Sportu, Zdrowia i Uczestnictwa projektu badań Eurobarometr 2013. Autorka raportów dla organów władzy publicznej (Ministerstwa Sportu i Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu m. st. Warszawy Biura Sportu i Rekreacji). Współautorka polskiej wersji kwestionariusza International Physical Activity Questionnaire.
Redaktor naukowy Medycyny Sportowej, redaktor działu Aktywność fizyczna w e-wydawnictwie Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej (NCBKF).
Prowadzi wykłady z zakresu:

  •  stylu życia i zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi,
  • roli aktywności fizycznej w promocji zdrowia, w profilaktyce zdrowotnej, kreacji zdrowia i wspomaganiu leczenia w różnych grupach specjalistycznych (np. wśród osób starszych, osób z chorobami układu krążenia, chorobami kręgosłupa, z otyłością, niepełnosprawnością, itd.),
  •  biologicznych i społecznych wartości sportu dla wszystkich i jego praktycznego stosowania (dostosowania częstotliwości, objętości, intensywności i formy aktywności turystycznej lub rekreacyjnej w programach aktywizacji ruchowej) w różnych grupach,
  •  turystyki zdrowotnej (uzdrowiskowej, Wellness & Spa, medycznej).

fot.:Adam Kościółek