Eliza Wójcik

Eliza Wójcik
mazowieckie

FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne
  • GOSPODARKA FMCG, promocja eksportu, fundusze unijne
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO rolnictwo
  • UE/ZAGRANICA fundusze unijne

Opis

Karierę rozpoczęła w 2006 r. od pracy z mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, gdzie zajmowała się przyznawaniem refundacji wywozowych dla producentów i przetwórców produktów rolno-spożywczych.

W 2011 r. zmieniła charakter pracy i zajęła się organizacją działań promocyjnych na rynkach zagranicznych, w tym w szczególności przygotowywaniem wystąpień targowych w trakcie światowych imprez wystawienniczych, misji wyjazdowych polskich przedsiębiorców do krajów trzecich, szkoleń, seminariów i konferencji przeznaczonych dla firm zainteresowanych udziałem w działaniach na rzecz promocji żywności za granicą. Od 2012 r. była kierownikiem działu realizującego branżowy program promocji, trzyletniego projektu mającego na celu wypromowanie silnych polskich marek za granicą. W jej portfolio znajdują się także działania promocyjne realizowane m.in. w Iraku (Kurdystan), Algierii, Kanadzie, Francji, Rosji, na Ukrainie, w Chinach, Estonii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Obecnie, od 2016 r. zajmuje się realizacją działań promocyjnych na rynku krajowym, kampanii promujących programy unijne, w tym: "Owoce i warzywa w szkole", Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa oraz działanie 3.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nadzoruje wydatkowanie budżetu o łącznej wysokości 10 mln zł. Swobodnie czuje się w przepisach prawa zamówień publicznych i dąży do jak najszerszego rozpowszechniania informacji o programach unijnych.


Zrealizowane kampanie:

"Owoce i warzywa w szkole" 2016 
"Owoce i warzywa w szkole" 2017