Eliza Wójcik

Eliza Wójcik
mazowieckie

FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne
  • GOSPODARKA FMCG, promocja eksportu, fundusze unijne
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO rolnictwo
  • UE/ZAGRANICA fundusze unijne

Opis

Od 2006 r. związana z Agencją Rynku Rolnego.

Początkowo pracowała w Biurze Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą (obecnie Biuro Wymiany Towarowej z Zagranicą) realizując mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności zajmowała się przyznawaniem refundacji wywozowych dla producentów i przetwórców produktów rolno-spożywczych. Od początku 2011 r. pracuje w Biurze Współpracy Międzynarodowej ARR zajmując się organizowaniem działań promocyjnych na rynkach zagranicznych, w tym w szczególności przygotowywaniem wystąpień targowych w trakcie światowych imprez wystawienniczych. Przygotowywała misje wyjazdowe polskich przedsiębiorców do krajów trzecich, organizowała szkolenia, seminaria i konferencje przeznaczone dla firm zainteresowanych udziałem w działaniach na rzecz promocji żywności za granicą, specjalizuje się w pozyskiwaniu dofinansowania dla firm z branży spożywczej zainteresowanych promocją własnej oferty eksportowej na rynkach zagranicznych. Organizowała działania promocyjne m.in. w Iraku (Kurdystan), Algierii, Kanadzie, Francji, Rosji, na Ukrainie, w Chinach, Estonii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Obecnie jest Kierownikiem w Biurze Współpracy Międzynarodowej i zajmuje się realizacją branżowego programu promocji, trzyletniego projektu mającego na celu wypromowanie silnych polskich marek za granicą. Brała udział w licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach branżowych, a także wystąpieniach targowych w roli eksperta z branży spożywczej informując o możliwościach dofinansowania udziału przedsiębiorców w działaniach promocyjnych za granicą. Swobodnie czuje się w przepisach prawa unijnego i dąży do jak najszerszego rozpowszechniania informacji nt. wsparcia finansowego dla polskich firm z branży spożywczej.