Edyta Sieradzka

Edyta Sieradzka
mazowieckie, opolskie

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, NGO, ORGANIZACJE, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES audyt, transformacja organizacji/zarządzanie zmianą, zarządzanie, instytuty, think-tanki, firmy doradcze, społeczna odpowiedzialność biznesu
  • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego
  • GOSPODARKA społeczna odpowiedzialność biznesu
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze, niepełnosprawni
  • ORGANIZACJE organizacje pracodawców
  • POLITYKA SPOŁECZNA rozwój kapitału ludzkiego, niepełnosprawni, rynek pracy
  • PRACA HR/zarządzanie personelem, rynek pracy, organizacje pracodawców
  • SPOŁECZEŃSTWO organizacje pracodawców

Opis

Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG (OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH), Dyrektor Generalny w OBPON.PL, konsultant, doradca w OBPON.PL - (inżynier, ekonomista)

Specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr.
 

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada wieloletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarzadzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." - wydawnictwa OBPON. Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz w serwisie dla pracodawców ON www.zpchr.info, autorka książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r., wydawnictwo OBPON. Współautorka najnowszej książki wydawnictwa OBPON tj. 'ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE NA OTWARTYM I CHRONIONYM RYNKU PRACY. Dofinansowania do wynagrodzeń, uprawnienia pracowników, obowiązki i korzyści dla pracodawców, pomoc publiczna - prawo i praktyka' rok 2013. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Wiceprezesa w Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG.