Dorota Zawadzka-Stępniak

Dorota Zawadzka-Stępniak
mazowieckie

BIZNES, FINANSE, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, NGO, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES zarządy i rady nadzorcze spółek, zarządzanie
  • FINANSE finanse publiczne
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne
  • GOSPODARKA energetyka, energia odnawialna, programy infrastrukturalne, fundusze unijne
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ekologia, ochrona środowiska

Opis

Dorota Zawadzka-Stępniak – Zastępca Prezesa Zarządu w Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (do dnia: 18.12.2015 r.)

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Była doradcą ministra środowiska prof. Macieja Nowickiego w zakresie ochrony powietrza oraz polityki klimatyczno-energetycznej. Brała aktywny udział w przygotowaniach do konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Pracowała także jako Zastępca Dyrektora Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery Ministerstwa Środowiska oraz jako Radca Ministra w Departamencie Ochrony Powietrza. Prowadziła w imieniu Ministra Środowiska międzynarodowe negocjacje sprzedaży polskiej nadwyżki Kioto (tzw. jednostek AAU), w wyniku których podpisane zostało 10 umów sprzedaży na kwotę ok. 780 mln PLN. Koordynowała ponadto ze strony Ministerstwa Środowiska realizację 37 projektów Wspólnych Wdrożeń (JI), prowadzących do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Od 2013 roku zajmowała się koordynacją działań w zakresie polityki środowiskowej         w międzynarodowej organizacji pozarządowej.
Obecnie jako Zastępca Prezesa Zarządu w NFOŚiGW nadzoruje realizację zadań wykonywanych przez Departament Ochrony Klimatu oraz Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej.

Nagrody:

2004 – Tytuł Primus Ekspert w dziedzinie Ekolog, w konkursie na Najlepszego Studenta RP Primus Inter Pares

2005 – Stypendystka 8. edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego na Najlepszych Absolwentów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska

Dorota Zawadzka-Stępniak jest także doktorantką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.