Dorota Kilańska

Dorota Kilańska
łódzkie

OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • OCHRONA ZDROWIA pielęgniarki i położne, zarządzanie w ochronie zdrowia
  • POLITYKA SPOŁECZNA pomoc i integracja społeczna

Opis


Dr Dorota Kilańska, pielęgniarka; specjalista z organizacji i zarządzania, ekspert Komisji Europejskiej w zakresie kształcenia ustawicznego, pielęgniarstwa, polityki zdrowotnej, zdrowego starzenia się, ochrony zdrowia i zintegrowanej opieki.

Autorka kilkudziesięciu publikacji i wykładów i kilkunastu rozdziałów w książce z zakresu ww. tematów. Lider projektów z zakresu zdrowego starzenia się, wykorzystania narzędzi IT do ochrony zdrowia, dokumentacji medycznej, czy elektronicznego rekordu pacjenta (EHR).
Była prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), delegat do Rady Narodowych Reprezentantów Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN).
Członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF), zespołu ds. Konstytucji EFN i ENRF oraz dyrektywy ds. uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych. Od wielu lat wdraża międzynarodowe standardy w Polsce, w tym szczególnie ujednoliconą terminologię pielęgniarską, zaawansowaną praktykę, wypisywanie recept itp.
Członek okręgowego sądu pielęgniarek i położnych, rady społecznej NFZ, komisji i zespołów zajmujących się współpracą z zagranicą i wdrażaniem dyrektyw UE do warunków w Polsce.
Czynnie uczestniczy w pracach Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, konsultuje rozwiązania z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej, kompetencji pielęgniarek i rozwoju ustawicznego (CPD), wdrażania wypisywania recept przez pielęgniarki oraz Telepielęgniarstwa, czy e-learningu.
Członek International Society forTelemedicine & eHealth (ISfTeH), sieci Telenursing Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.

Zajmuje się wdrażaniem innowacji w ochronie zdrowia, polityce zdrowotnej, kształtowaniem pozytywnego środowiska pracy i bezpieczeństwem pacjentów.
Wykładowca w UM w Łodzi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, polityki UE, w tym: międzynarodowych standardów, pozycji pielęgniarstwa w UE i na świecie, polityki zdrowotnej oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. Członek Komitetu Założycielskiego Europejskiego Stowarzyszenia Mentorów i Rady programowej Koalicji na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy (RSM), samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji badań Naukowych w Pielęgniarstwie oraz szeregu innych projektów związanych z bezpieczeństwem pacjentów i rozwojem kompetencji pracowników ochrony zdrowia.