Dominika Bychawska-Siniarska

Dominika Bychawska-Siniarska
mazowieckie

BIZNES, EDUKACJA, GOSPODARKA, KULTURA, MEDIA, KULTURA, NGO, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES społeczna odpowiedzialność biznesu
  • EDUKACJA edukacja kulturalna
  • GOSPODARKA społeczna odpowiedzialność biznesu
  • KULTURA media, edukacja kulturalna, własność intelektualna
  • MEDIA, KULTURA media, prawo prasowe
  • NGO edukacja kulturalna
  • PRAWO prawo prasowe, prawa człowieka, własność intelektualna
  • SPOŁECZEŃSTWO prawa człowieka
  • UE/ZAGRANICA polityka zagraniczna, ONZ, Unia Europejska

Opis

Prawnik, absolwentka Kolegium Europejskiego w Natolinie (stosunki międzynarodowe). Od 2005 r. współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W latach 2007-2008 pracowała w kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Od 2008 r. koordynuje projekt Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pt. „Obserwatorium wolności mediów w Polsce”, w ramach którego udziela pomocy prawnej dziennikarzom i monitoruje wolność słowa w Polsce.

W 2012 r. odznaczona nagrodą „Artykuł 54 Konstytucji RP” Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Zajmuje się również projektami prawnymi Helsińskiej Fundacji w krajach Partnerstwa Wschodniego, w szczególności w Azerbejdżanie. W latach 2010-2014 była członkiem Panelu Doradczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Autorka cotygodniowej rubryki poświęconej orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Podróżniczka, odwiedziła ponad 60 krajów.