Bożena Szubińska

Bożena Szubińska
mazowieckie, pomorskie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, EDUKACJA, OCHRONA ZDROWIA, ORGANIZACJE, POLITYKA SPOŁECZNA, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA służby mundurowe, zarządzanie kryzysowe
  • EDUKACJA edukacja
  • OCHRONA ZDROWIA farmacja, zarządzanie w ochronie zdrowia
  • ORGANIZACJE organizacje kobiece
  • POLITYKA SPOŁECZNA polityka rodzinna
  • SPOŁECZEŃSTWO organizacje kobiece, prawa człowieka

Opis

kmdr mgr Bożena SZUBIŃSKA - Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet od 2009r. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP od 1999r. Delegatka krajowa żołnierzy-kobiet do Komitetu NATO ds. Równości Płci (NCGP).Od kwietniu 2014r. powołana na Przewodniczącą Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”.


Absolwentka Akademii Medycznej oraz podyplomowych studiów bezpieczeństwa narodowego w zakresie zarządzania kryzysowego w AON. Posiada specjalizację w zakresie farmacji aptecznej oraz organizacji zaopatrzenia medycznego wojsk.
Służbę wojskową pełni od 1989r. w strukturach Marynarki Wojennej oraz instytucjach zarządzania wojskową służbą zdrowia w MON, odpowiadając za zabezpieczenie potrzeb materiałowych wojskowej służby zdrowia, w tym mobilizacyjnych i wojennych oraz nadzór farmaceutyczny nad produkcją i obrotem środkami medycznymi w kraju i poza granicami.
Zabiega o wzrost znaczenia służby kobiet w sektorze bezpieczeństwa zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę, Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ (UNSCR) nr 1325 Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo, aktywnie działając na rzecz jej implementacji w Siłach Zbrojnych RP oraz w NATO. Organizatorka licznych konferencji i seminariów poświęconych służbie kobiet. Uczestniczy w inicjatywach zagranicznych UE i NATO, oraz popularyzuje ten obszar aktywności poprzez publikacje wydawane w resorcie ON, poświęcone kobietom, pokojowi i bezpieczeństwu.


Jest autorką publikacji dotyczących problematyki wojskowej służby kobiet („Vademecum dydaktyczno-wychowawcze MON, Vademecum Przysposobienia Wojskowego”- MON, ‘”Bandera”, wydawnictwo UNDP -"Polityka równości płci-Polska 2007 Raport”).

fot.:A.Roik