Beata Olas

Beata Olas
łódzkie

EDUKACJA, NAUKA, OCHRONA ZDROWIA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • NAUKA jednostki naukowe, szkolnictwo wyższe
  • OCHRONA ZDROWIA dietetyka, farmacja, profilaktyka

Opis

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, (od 2006 r.), dr hab. w zakresie biologii i biochemii. W swoich zainteresowaniach naukowych koncentruje się m.in. nad badaniem metabolizmu i funkcji płytek krwi, oceną ich reaktywności i wrażliwości na działanie różnorodnych czynników chemicznych i fizycznych. Bada m.in. wpływ czerwonego wina i innych produktów roślinnych na profilaktykę chorób układu krążenia, miażdżycy, chorób nowotworowych czy stanów zapalnych. Pracuje nad wyjaśnieniem mechanizmu (mechanizmu wolnorodnikowego) związków polifenolowych, w tym resweratrolu i jego pochodnych.

Dorobek naukowy:

Autorstwo lub współautorstwo 121 prac doświadczalnych, 41 artykułów przeglądowych, 1 skryptu, 99 komunikatów (w tym 49 na zjazdach krajowych i 50 na konferencjach międzynarodowych). Opiekun naukowy w 33 pracach magisterskich, promotorstwo 33 prac magisterskich, 5 prac licencjackich, promotorstwo 1 pracy doktorskiej.

Działalność w krajowych i zagranicznych organizacjach i czasopismach naukowych:

V-ce przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki (2009 do chwili obecnej), członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (od 1994 do chwili obecnej), sekretarz łódzkiego oddziału PTBioch (w latach 1998-2002), członek zarządu łódzkiego oddziału PTBioch (od 2002-2009), redaktor „International Scholarly Research Notices” Hindawi Publishing Corporation