Beata Faracik

Beata Faracik
mazowieckie, śląskie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, BIZNES, EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA, NGO, POLITYKA SPOŁECZNA, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA zamówienia publiczne
  • BIZNES instytuty, think-tanki, firmy doradcze, społeczna odpowiedzialność biznesu
  • EDUKACJA edukacja
  • GOSPODARKA społeczna odpowiedzialność biznesu, współpraca nauki i biznesu
  • NAUKA szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu
  • NGO instytuty, think-tanki, firmy doradcze, pomoc humanitarna i rozwojowa
  • POLITYKA SPOŁECZNA dialog i partnerstwo społeczne, imigranci, prawa cudzoziemców, prawo pracy, pomoc humanitarna i rozwojowa
  • PRAWO prawo pracy, prawa człowieka
  • SPOŁECZEŃSTWO prawa człowieka
  • UE/ZAGRANICA ONZ, Unia Europejska, współpraca międzynarodowa, pomoc rozwojowa i humanitarna

Opis

Prezeska Zarządu i współzałożycielka Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, think tanku działającego na rzecz poprawy poszanowania praw człowieka w kontekście działalności gospodarczej. Realizuje projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i doradcze z zakresu praw człowieka i biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju, dialogu z interesariuszami i działań zaangażowania społecznego; jak również prowadzi szkolenia i warsztaty w tym zakresie. Inicjatorka i redaktor merytoryczny przekładu na język polski Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka.
Prawniczka; ekspertka specjalizująca się w obszarze praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka w kontekście biznesu i wdrażania przez biznes i administrację Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka, tzw. human rights due diligence oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR); jak również wewnętrzej i zewnętrznej polityki UE w zakresie praw człowieka i demokracji oraz współpracy międzynarodowej w kwestiach praw człowieka, demokracji i pomocy humanitarnej na poziomie ONZ.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno w administracji publicznej, NGOs, współpracy z organizacjami międzynarodowymi (m.in. ONZ, EU, OSCE) i w sektorze prywatnym. Współpracowała m.in. z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską, Ministerstwem Spraw Zagranicznych (SP RP przy UE w Brukseli), Ministerstwem Sprawiedliwości, UK Criminal Justice System - National Probation Services, NGOs (National Society for the Prevention of Cruelty Against Children, Instytutem Allerhanda, Amnesty International), uczelniami wyższymi (University of Exeter, Uniwersytet Rzeszowski, Oslo University).