Beata Czarnacka-Chrobot

Beata Czarnacka-Chrobot
mazowieckie

EDUKACJA, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA nowe technologie
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE IT
  • NAUKA wsparcie projektów naukowych, szkolnictwo wyższe

Opis

Prof. SGH, kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, a od września 2012 r. pełni funkcję prodziekana KAE. W kwietniu 2014 r. została powołana przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Komitetu Polityki Naukowej. Pełni także funkcję jednego z dwóch przedstawicieli na Polskę Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) International Advisory Council. Jest również członkiem-założycielem i wiceprezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania (PSMO), członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) i innych organizacji profesjonalnych zagranicznych i krajowych. Prowadzi wykłady na kilku rodzajach studiów podyplomowych z zakresu inżynierii oprogramowania.

Jej prace badawcze dotyczą głównie ekonomicznych aspektów projektów informatycznych, są związane z badaniem ich niepowodzeń, szacowaniem ich kosztów, a także z wymiarowaniem oprogramowania (zagadnienia unikatowe, zwłaszcza wśród kobiet w Polsce). Temu zagadnieniu poświęciła przeważającą większość spośród ok. 100 swoich publikacji, w tym monografię habilitacyjną oraz artykuły zamieszczone w uznanych zagranicznych czasopismach (także z tzw. listy filadelfijskiej) i materiałach konferencyjnych, publikowanych w ostatnim czasie głównie w USA, z których niektóre zostały wyróżnione jako tzw. „best paper” prestiżowych zagranicznych konferencji. Współpracowała i współpracuje również z firmami konsultingowymi i z sektora IT, z instytucjami administracji publicznej, m.in. w charakterze eksperta. Jest ponadto ekspertem/recenzentem Narodowego Centrum Nauki oraz Komisji Europejskiej w obszarze ICT.

Więcej informacji: http://czarnacka-chrobot.info/