Barbara Kożusznik

Barbara Kożusznik
śląskie

BIZNES, EDUKACJA, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, OCHRONA ZDROWIA, PRACA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES zarządzanie, psychologia biznesu
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA innowacje, współpraca nauki i biznesu
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NAUKA nauki humanistyczne, szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu, innowacje
  • OCHRONA ZDROWIA psychologia biznesu
  • PRACA HR/zarządzanie personelem

Opis

Prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik jest kierownikiem Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii oraz dyrektorem Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2006-2009 oraz 2009-2013 pełniła funkcję Prorektora ds. Studenckich, Współpracy Międzynarodowej oraz Promocji Uniwersytetu Śląskiego.

Jest Prezydentem-Elektem Division 1 Psychologii Pracy i Organizacji International Association of Applied Psychology (IAAP) 2014-2018, członkiem European Network of Organizational Psychologists (ENOP), członkiem Komitetu Reprezentantów Alliance for Organizational Psychology (AOP), redaktorem naukowym serii “Zarządzanie i Technologie Informacyjne”, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Jest autorką 34 książek i ponad 100 artykułów naukowych a jej zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach efektywności pracy kierownika i wywierania wpływu w organizacji oraz na problematyce efektywności funkcjonowania zespołów pracowniczych jak również na praktycznym zastosowaniu wyników do praktyki zarządzania. Prowadzi badania nad psychologicznymi i organizacyjnymi uwarunkowaniami innowacyjności i zarządzania transferem wiedzy oraz autorskim pojęciem deinfluentyzacji tj. świadomego osłabiania i zrzekania się wpływu w organizacji, promuje idee: zarządzania sobą jako strategii i praktyki nabywania, wykorzystywania i doskonalenia własnych możliwości w pracy i w życiu. Prowadzi też badania nad możliwościami zwiększenia przedsiębiorczości i skuteczności własnego działania u absolwenta uniwersytetu jako najlepszego „promotora” uczelni świadomego swojej wartości specjalisty.

Posiada dorobek i doświadczenie w prowadzeniu projektów krajowych i międzynarodowych, także badań dla praktyki gospodarczej jak również jest doświadczona w roli doradcy i konsultanta zarządów firm na Śląsku i w całej Polsce.