Barbara Kaśnikowska

Barbara Kaśnikowska

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES wsparcie biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, klastry
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA inwestycje zagraniczne, polityka regionalna, rozwój regionów, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne
  • UE/ZAGRANICA ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne

Opis

Barbara Kaśnikowska – Prezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracowała dla administracji centralnej, koordynując programy UE skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (MŚP). Była wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, inicjatorka powstania Krajowego Systemu Usług dla MŚP, tworzyła system wsparcia polskich przedsiębiorstw ze środków przedakcesyjnych (Phare) a później z funduszy strukturalnych. Jako ekspert Komisji Europejskiej była zaangażowana w programy wspierające przedsiębiorczość i rozwój regionalny (Phare Partnership, Ecos-Ouverture). Agenda ONZ ds. rozwoju (UNDP) korzystała z jej doświadczenia przy ocenie działań wspierających biznes i kobiety w Bułgarii. Szkoliła administrację na Ukrainie, w Bułgarii i Kosowie. Na Dolnym Śląsku kierowała departamentem Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialnym za Regionalny Program Operacyjny.