Anna Wójcik

Anna Wójcik
śląskie

POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • POLITYKA SPOŁECZNA adopcje, rodzinne domy dziecka, polityka rodzinna

Opis

Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego (Filia Sosnowiec ). Pedagog z 30-letnim stażem pracy (20 lat w ośrodku adopcyjnym). Inicjatorka utworzenia w 2010 roku Ogólnopolskiej Koalicji Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych (OKO A-O), w której pełni funkcję koordynatora. Aktywna uczestniczka działań legislacyjnych, organizacyjnych i opiniotwórczych w swojej specjalności, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i kraju.
W ramach obrad Sejmowej Podkomisji Polityki Społecznej i Rodziny współtworzyła kształt Ustawy i nowelizacji Ustawy o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej, lobbowała u władz na rzecz przeciwdziałania szarej strefie adopcyjnej (z ramienia OKO A-O). W latach 2008 - 2010 aktywnie uczestniczyła w posiedzeniach Rady Miasta Sosnowca i w posiedzeniach Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Adopcji oraz Opieki Zastępczej dla Dzieci Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: nauk o rodzinie, profilaktyki i resocjalizacji, zarządzania i organizacji placówkami pomocy społecznej i opiekuńczo-wychowawczymi. W latach 2000 -2005 współpracowała na stałe z Górnośląską Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Mysłowicach jako konsultant merytoryczny w obszarze opieki i profilaktyki społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej.
Udziela na bieżąco wywiadów w prasie, radiu i telewizji oraz bierze udział w programach dotyczących adopcji.

fot.:Ewelina Neska - www.studioen.pl