Anna Rudawska

Anna Rudawska
lubelskie

EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA edukacja, szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA współpraca nauki i biznesu
  • NAUKA nauki ścisłe i techniczne, stypendia, programy wymiany młodzieży, wsparcie projektów naukowych, szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu
  • UE/ZAGRANICA współpraca międzynarodowa

Opis

Dr hab. inż. Anna Rudawska, prof. PL w 1996 r. ukończyła studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej, kierunek Mechanika i budowa maszyn, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. Na tym samym wydziale uzyskała w 2003 r. stopień naukowy doktora. Od 1997 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze Podstaw Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej.

Prowadzone badania koncentrują się na zagadnieniach analizy wpływu czynników technologicznych i konstrukcyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych różnorodnych materiałów konstrukcyjnych, a także związanych z tym zagadnieniach kształtowania odpowiednich właściwości adhezyjnych w celu zwiększania wytrzymałości połączeń adhezyjnych.

Jest autorką /współautorką 120 publikacji naukowych, w tym 12 w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 8 zgłoszeń patentowych i jednego patentu. Była kierownikiem 3 projektów finansowych przez MNiSW, oraz głównym wykonawcą w 5 projektach, w tym finansowanych ze środków UE. Uczestniczy w licznych stażach naukowo-badawczych w ośrodkach krajowych oraz zagranicznych.