Anna Osowska-Rembecka

Anna Osowska-Rembecka
mazowieckie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, ORGANIZACJE, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA służby mundurowe
  • ORGANIZACJE organizacje kobiece
  • POLITYKA SPOŁECZNA pomoc i integracja społeczna
  • PRACA HR/zarządzanie personelem
  • PRAWO prawo karne, prawa człowieka
  • SPOŁECZEŃSTWO organizacje kobiece, prawa człowieka

Opis

Płk Anna Osowska-Rembecka -  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie. Pełni nadzór nad funkcjonowaniem aresztów śledczych i zakładów karnych na terenie Warszawy i Mazowsza. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność - pedagogika resocjalizacyjna. Dodatkowe specjalizacje - zarządzanie zakładem karnym, edukacja obronna i zarządzanie kryzysami, prawo karne wykonawcze, prawa i wolności człowieka. Studentka studiów doktoranckich (AON) w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi o charakterze militarnym. Od 4 lutego 2010 r. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet Służby Więziennej, członkini Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Od 8 kwietnia 2014r. Zastępca Przewodniczącej Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania „Kobiety w służbach mundurowych”. Organizatorka czterech Ogólnopolskich Konferencji Kobiet Służby Więziennej. Autorka publikacji i wykładów nt. bezpieczeństwa i obronności, resocjalizacji, przeciwdziałania przemocy domowej i mobbingowi w miejscu pracy, równouprawnienia i równych szans kobiet i mężczyzn w Służbie Więziennej.