Anna Maria Nikodemska-Wołowik

Anna Maria Nikodemska-Wołowik
pomorskie

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, NAUKA, ORGANIZACJE, PRAWO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność biznesu
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne
  • GOSPODARKA promocja eksportu, społeczna odpowiedzialność biznesu, fundusze unijne
  • NAUKA szkolnictwo wyższe
  • ORGANIZACJE organizacje branżowe, organizacje pracodawców
  • PRAWO własność intelektualna

Opis

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab.; od początku zatrudnienia na uczelni łączy pracę naukowo-badawczą z praktyką gospodarczą, współpracując z przedsiębiorcami; absolwentka UG (kierunek: handel zagraniczny); ekspert w wielu projektach finansowanych przez UE; ukończyła programy podyplomowe na uczelniach zagranicznych: IESE Business School, Harvard Business School, University of Strathclyde Business School; do jej zainteresowań należą: metodologia badań marketingowych, zachowania konsumentów, znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych we współczesnej gospodarce, budowanie tożsamości organizacji, ochrona własności intelektualnej, CSR; aktywnie uczestniczy w międzynarodowych projektach akademickich; prowadziła zajęcia na 7 uczelniach zagranicznych; członkini International Family Enterprise Research Academy, Fundacji Firmy Rodzinne, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, IESE Business School Alumni Association; za swoje dokonania otrzymała nagrody naukowe i odznaczenia państwowe; autorka/współautorka ponad 70 recenzowanych publikacji wydanych w Polsce i za granicą, w tym 8 monografii i 3 podręczników; recenzentka kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych.
 

Więcej informacji