Anna Hejka

Anna Hejka
mazowieckie

BIZNES, EDUKACJA, FINANSE, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRAWO, RYNEK FINANSOWY, SPOŁECZEŃSTWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
 • BIZNES audyt, konkurencyjność, transformacja organizacji/zarządzanie zmianą, wsparcie biznesu, specjalne strefy ekonomiczne, klastry, zarządy i rady nadzorcze spółek, zarządzanie, instytuty, think-tanki, firmy doradcze, psychologia biznesu
 • EDUKACJA edukacja, szkolnictwo wyższe
 • FINANSE analiza rynków finansowych, analizy i statystyka finansowa, banki, ekonomia, finanse publiczne, inwestycje (fundusze inwestycyjne), rozwój rynku finansowego
 • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego
 • GOSPODARKA ekonomia społeczna, bezpieczeństwo gospodarcze, budżet i finanse, inwestycje zagraniczne, nowe technologie, e-commerce/handel elektroniczny, start-upy, innowacje, współpraca nauki i biznesu
 • INFRASTRUKTURA I TRANSPORT budownictwo, logistyka
 • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE IT, płatności bezgotówkowe, e-commerce/handel elektroniczny, start-upy, innowacje
 • NAUKA szkolnictwo wyższe, współpraca nauki i biznesu
 • POLITYKA SPOŁECZNA imigranci, prawa cudzoziemców, rozwój kapitału ludzkiego
 • PRAWO fuzje, przejęcia, własność intelektualna
 • RYNEK FINANSOWY giełda, rynek obligacji
 • SPOŁECZEŃSTWO migracje Polaków
 • UE/ZAGRANICA polityka zagraniczna, migracje Polaków

Opis

Strateg skupiony na wynikach prowadzący interesy w różnych sektorach, na styku kultur, przez wiele cykli oraz zaburzeń technologicznych. Uznana przez World Economic Forum w Davos za Globalnego Lidera Jutra i nominowana przez European Business Angel Association na Anioła Biznesu 2009. Skutecznie strukturyzuje transakcje, używając produkty finansowe przystosowane do zmieniających się wymagań firm i warunków rynkowych. Jej kontakty, wiedza i wyjątkowa empatia oraz wybitne zdolności negocjacyjne dostarczają klientom wsparcia w wykorzystaniu nowych trendów.

Oficer Bankowy w Hiszpanii (JPMorgan Chase), bankier inwestycyjny/VP w USA (Salomon Brothers/Citi, Security Pacific), Partner Zarządzający funduszami Private Equity w USA i Polsce, seryjny przedsiębiorca (bank inwestycyjny, firma maklerska, fundusze Growth i Venture Capital) w USA i CE. Ekspert Lewiatana, PARPu oraz NCBiRu, członek okrągłego stołu Prezydenta Polski oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doradca American Appraisal, członek Rady Programowej Narodowego Programu Przedsiębiorczości PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rad nadzorczych, wykładowca, częsty mówca na międzynarodowych konferencjach publikujący artykuły w prasie polskiej i zagranicznej oraz przedmowy do książek biznesowych.

Heyka Capital Markets Group www.hcmgroup.pl od 1990r. umożliwia firmom przyspieszenie i globalizację wzrostu poprzez udostępnianie międzynarodowych kontaktów, poprawę płynności (wdrożenie sprawozdawczości zarządczej, zarządzanie cyklem konwersji gotówki, podniesienie odpowiedniego finansowania), wzmocnienie kultury korporacyjnej (ład korporacyjny, najlepsze praktyki), zwiększenie wydajności (programy motywacyjne i opcyjne) oraz wzrost elastyczności działań (globalne badania rynkowe, śledzenie i przewidywanie trendów) w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. HCM skupia się na przeprowadzaniu przejęć, fuzji i sprzedaży firm, dostarczaniu klientom najróżniejszych form finansowania od kapitału, przez derywaty do długu, doradztwie strategicznym oraz szerokim wsparciu zarządu od uczestnictwa w radach nadzorczych do coachingu włącznie.

Referencje