Anna Glapa

Anna Glapa
mazowieckie

FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT, PRAWO, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA polityka regionalna, rozwój regionów, programy infrastrukturalne, programy pomocowe, regulacje gospodarcze
  • INFRASTRUKTURA I TRANSPORT transport drogowy, spedycja, transport kolejowy
  • PRAWO prawo gospodarcze, regulacje gospodarcze
  • UE/ZAGRANICA ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne

Opis

Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Specjalizuje się w wybranych aspektach prawa administracyjnego, w tym m.in. w zakresie problematyki pozyskiwania funduszy strukturalnych i partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa pomocy publicznej oraz legislacji. Brała udział w pracach dotyczących zasad udzielania wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, w tym stanowiącego pomoc publiczną w zakresie: regionalnej pomocy inwestycyjnej (w tym w ujęciu sektorowym), pomocy w sektorze transportu (transport miejski, porty lotnicze, transport multimodalny), pomocy na rewitalizację, pomocy dla instytucji otoczenia biznesu, pomocy na doradztwo i szkolenia, pomocy de minimis, wsparcia w zakresie ochrony zdrowia.
Anna Glapa uzyskała tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Centrum Prawa Europejskiego). Dodatkowo odbyła studia podyplomowe z zakresu finansowych aspektów Unii Europejskiej (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni) oraz organizowane przez Partnerships UK PPP Foundation Masterclass – Praktyczne aspekty związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.