Anita Krokosz

Anita Krokosz
łódzkie

EDUKACJA, GOSPODARKA, INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA innowacje
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NAUKA nauki ścisłe i techniczne, szkolnictwo wyższe, innowacje
  • ROLNICTWO I ŚRODOWISKO ochrona środowiska

Opis

Adiunkt w Zakładzie Radiobiologii, Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii iOchrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki.
Magister chemii(analiza instrumentalna); doktor nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka w specjalności: radiobiologia; doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka w specjalnościach: radiobiologia, biofizyka medyczna.
Obecnie jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie nanocząstek fulerenoli, czyli pochodnych hydroksylowych fulerenu C60oraz zbadania ich właściwości biologicznych w powiązaniu z właściwościami fizyko-chemicznymi. Nanocząstki fulerenoli są obiecującym materiałem do zastosowań biomedycznych m.in. jako przeciwutleniacze i/lub zmiatacze wolnych rodników, radioprotektory, fotouczulacze oraz nośniki leków.
Od początku swojej kariery naukowej dr hab. Anita Krokosz zajmowała się badaniami nad wpływem promieniowania jonizującego na układy biologiczne.W związku z tym prowadzone badania mają na celu określenie także możliwości zmniejszania uszkodzeń popromiennych przez fulerenol oraz inne związki chemiczne.
Autorka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych, w tym 24 artykułów naukowych w czasopismach z bazy JournalCitationReports.
StypendystkaPolskiej Fundacji Badań Radiacyjnych. Odbyła dwa staże naukowe w Justus-Liebig-Universität, Strahlenzentrum, Giessen, Niemcy.
Recenzent publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych np. w: RadiationPhysics and Chemistry, Annals of Hematology, BioDrugs, PLoS One, Medycyna Pracy.
Członek Polskiego Towarzystwa Biofizycznego i Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych.
Inspektor ochrony radiologicznej w Instytucie Biofizyki UŁ w latach 2003-2013.
Nauczyciel akademicki, wykładowca (radiobiologia, matematyka), opiekun naukowy lub promotor 17 prac magisterskich, 7 prac licencjackich, promotor pomocniczy 1 pracy doktorskiej i opiekun naukowy pracy doktorskiej w toku.

Researchgate

http://unilodz.academia.edu/AnitaKrokosz