Alina Zajadacz

Alina Zajadacz
wielkopolskie

EDUKACJA, GOSPODARKA, NAUKA, POLITYKA SPOŁECZNA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • GOSPODARKA turystyka
  • NAUKA szkolnictwo wyższe
  • POLITYKA SPOŁECZNA niepełnosprawni

Opis

Prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz jest pracownikiem Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze:
- geograficzne i społeczne aspekty turystyki,
- turystyka dostępna dla osób niepełnosprawnych,
- planowanie rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej,
- potencjał turystyczny,
- ruch turystyczny.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji, w tym książek: „Potencjał turystyczny wybranych miast Sudetów Zachodnich” (2004), „Czas wolny, turystyka i rekreacja osób niesłyszących
w Polsce – zarys specyfiki problemu” (2010), „Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne” (2012), współautorką opracowania „Strategia rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim” (2008). Brała udział w licznych projektach, w tym jako kierownik grantu: „Turystyka osób niesłyszących
i możliwości jej aktywizacji poprzez wykorzystanie multimedialnego systemu informacji turystycznej" (MNiSW 2008-2010). Współpracuje z branżą w zespołach eksperckich,
w opracowaniach planów i strategii rozwoju turystyki (m.in. „Diagnozy rozwoju turystyki
w województwie wielkopolskim”, 2014).
Więcej informacji na stronie: http://turystyka.amu.edu.pl/pracownicy/alina_zajadacz.html