Alicja Defratyka

Alicja Defratyka
mazowieckie

ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA edukacja
  • FINANSE ekonomia
  • GOSPODARKA

Opis

Ekonomistka posiadajca 13-letnie dowiadczenie menaderskie w biznesie, mediach oraz organizacjach pozarzdowych.

Specjalizuje si w tematyce spoeczno-ekonomicznej, w tym w zagadnieniach zwizanych z rozwojem spoeczestwa obywatelskiego, podnoszeniem wiedzy i wiadomoci spoeczno-ekonomicznej Polaków, innowacjami spoecznymi i strategiami rozwoju start-upów, a take marketingiem politycznym i komunikacj oraz badaniami spoecznymi.

Ukoczya Szko Gówn Handlow w Warszawie, bronic prac magistersk u prof. Leszka Balcerowicza. Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej oraz Praktycznej Psychologii Spoecznej na Uniwersytecie SWPS.

Bya w grupie osób, które stworzyy i rozwijay Fundacj Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR zaoon przez prof. Leszka Balcerowicza. Jako pomysodawca, koordynowaa jeden z gównych projektów FOR: edukacj ekonomiczn dzieci i modziey z wykorzystaniem komiksów. Koordynowaa uruchomienie w centrum Warszawy „Licznika Dugu” i odpowiadaa za jego promocj oraz akcje edukacyjne w tym zakresie. Ma dowiadczenie w prowadzeniu kampanii spoecznych. Koordynowaa m.in. ogólnopolsk kampani profrekwencyjn „Ppek Europy”, realizowan w szerokiej koalicji organizacji pozarzdowych, której celem byo zwikszenie frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku.

Pracujc w FOR oraz orodku dialogu i analiz THINKTANK, inicjowaa i koordynowaa liczne projekty dialogu spoecznego, CSR-owe, a take debaty i konferencje z udziaem  ekspertów, przedstawicieli wadz, mediów i biznesu.

Dowiadczenie w biznesie zdobya rozwijajc od podstaw francusk firm w Polsce, w tym otwierajc m.in. sklep wielkopowierzchniowy. Pracujc we Francuskiej Izbie Przemysowo-Handlowej pomagaa francuskim firmom rozwin biznes w Polsce, a polskim wej na rynek francuski.

Pracujc w mediach w agencji informacyjnej Newseria doradza firmom w strategiach komunikacyjnych oraz inicjuje nowe projekty medialne.

Prowadzi  autorski projekt edukacyjny ciekaweliczby.pl, przybliajcy opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. W ramach projektu prezentuje równie interesujce wyniki bada opinii spoecznej, realizowane z wasnej inicjatywy, przedstawiane z uwzgldnieniem sympatii politycznych.

 

Fot. Arcadius  Mauritz