Aleksandra Zasada

Aleksandra Zasada
mazowieckie

INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE, NAUKA, OCHRONA ZDROWIA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • INNOWACJE I NOWE TECHNOLOGIE innowacje
  • NAUKA badania genetyczne, innowacje
  • OCHRONA ZDROWIA HIV, AIDS, choroby zakaźne

Opis

Doktor habilitowany nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Zajmuje się badaniami naukowymi dotyczącymi wysoce niebezpiecznych patogenów bakteryjnych, m.in. w zakresie metod ich szybkiej detekcji oraz czynników chorobotwórczości tych drobnoustrojów. Prowadzi również diagnostykę zakażeń niebezpiecznymi patogenami u ludzi. Jest ekspertem w zakresie hermetyczności, zasad funkcjonowania i pracy w laboratoriach o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa biologicznego oraz w zakresie doboru środków ochrony osobistej przed wysoce niebezpiecznymi biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi.
Jest laureatką I nagrody w konkursie Innowator Mazowsza w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec. Za swoje prace badawcze została również uhonorowana Nagrodą Naukową im. prof. Janusza Jeliaszewicza oraz kilkoma nagrodami im. Ludwika Rajchmana.


Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Warszawskiego Oddziału PTM), redaktor Sekcji Mikrobiologii Medycznej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym Polish Journal of Microbiology oraz recenzent publikacji naukowych w wielu czasopismach międzynarodowych.

fot.:Tomasz Wołkowicz