Agnieszka Wojtczuk-Turek

Agnieszka Wojtczuk-Turek
mazowieckie

BIZNES, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES psychologia biznesu
  • POLITYKA SPOŁECZNA rozwój kapitału ludzkiego
  • PRACA HR/zarządzanie personelem

Opis


Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Business Education Science Group Sp. z.o.o. Zajmuje się problematyką zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, dopasowania do organizacji, kompetencji i postaw w miejscu pracy oraz społecznymi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA. Ekspert projektów realizowanych w ramach EFS, dotyczących kompetencji zawodowych. Jest autorką wielu artykułów naukowych i monografii: Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja, PWN, Warszawa 2016, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012, Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Eurasia Business and Economics Society. Pracę naukową łączy z doradztwem, szkoleniami i coachingiem, głównie dla kadry zarządzającej.