Agnieszka Wojtczuk-Turek

Agnieszka Wojtczuk-Turek
mazowieckie

BIZNES, FUNDUSZE UNIJNE, OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PRACA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • BIZNES psychologia biznesu
  • FUNDUSZE UNIJNE rozwój kapitału ludzkiego
  • OCHRONA ZDROWIA psychologia biznesu
  • POLITYKA SPOŁECZNA rozwój kapitału ludzkiego
  • PRACA HR/zarządzanie personelem

Opis


Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologii, adiunkt w Katedrze Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w dziedzinie badań dotyczących m.in. problematyki kompetencji i ich rozwoju, przywództwa, społecznych i organizacyjnych determinant innowacyjności, zachowań organizacyjnych, zaangażowania, elastyczności, dopasowania człowiek-organizacja. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert i wykładowca projektów realizowanych w ramach EFS, dotyczących rozwoju kompetencji zawodowych. Autorka publikacji z zakresu społecznych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim, w tym dwóch monografii: Rozwijanie kompetencji twórczych, SGH, Warszawa 2010 i Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012. Kierownik i uczestnik projektów badawczych realizowany na m.in. PARP, MKiDN, IBE, NCN. Członek Zespołu Młodych przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Działalność naukowo-badawczą łączy z pracą konsultanta, trenera i coacha w obszarze praktyki zarządzania ludźmi.