Agnieszka Malesińska

Agnieszka Malesińska
mazowieckie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA, EDUKACJA, INFRASTRUKTURA I TRANSPORT, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA zarządzanie kryzysowe
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • INFRASTRUKTURA I TRANSPORT budownictwo
  • NAUKA szkolnictwo wyższe

Opis

Dr inż. Nauk Technicznych, adiunkt w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzenia Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Absolwentka dwóch kierunków Wydziału Inżynierii Środowiska: budownictwa hydrotechnicznego oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów z dziedziny mechaniki płynów związanych z sieciami i instalacjami wodociągowymi, odwodnieniami, zagospodarowywaniem wód opadowych, podtopieniami, ochroną przeciwpowodziową, certyfikatami zielonych budynków (instalacja dzielona). W zakresie zainteresowań leży również problematyka związana z projektowaniem i eksploatacją instalacji przeciwpożarowych (tryskaczowych i mgły wodnej). Prowadzi badania, bierze udział w ekspertyzach i konferencjach.