Agnieszka Kłos

Agnieszka Kłos
mazowieckie

FINANSE, FUNDUSZE UNIJNE, GOSPODARKA, UE/ZAGRANICA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • FINANSE ekonomia, finanse publiczne, finanse samorządu terytorialnego, długi
  • FUNDUSZE UNIJNE fundusze unijne, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej
  • GOSPODARKA budżet i finanse, polityka regionalna, rozwój regionów, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne
  • UE/ZAGRANICA Unia Europejska, ekspert ds. wdrażania funduszy Unii Europejskiej, fundusze unijne

Opis

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jean Monnet w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie. Specjalizuje się w obszarze polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, budżetu Unii Europejskiej, ekonomii międzynarodowej oraz finansów publicznych. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem środkami unijnymi i środkami krajów EFTA, w tym kontroli wydatkowania środków publicznych. Doświadczenie praktyczne zdobywała pracując w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz podczas staży i wizyt studyjnych w instytucjach administracji rządowej Niemiec i Francji. Była przedstawicielem Ministerstwa Finansów w posiedzeniach resortowych Komisji Sejmowych i Senackich w zakresie m.in. budżetu państwa i budżetu środków europejskich, członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Zachodniopomorskim oraz członkiem Międzyresortowego Zespołu oceniającego wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa dla projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności. Jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) należącego do międzynarodowej sieci ECSA – European Community Studies Association oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.