Agata Kamińska

Agata Kamińska
mazowieckie

EDUKACJA, NAUKA
ZALOGUJ SIĘ ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ.
JEŚLI NIE POSIADASZ KONTA ZAREJESTRUJ SIĘ

Dziedziny:
  • EDUKACJA szkolnictwo wyższe
  • NAUKA nauki ścisłe i techniczne, szkolnictwo wyższe

Opis

Agata Kamińska (mężatka, troje dzieci) w 1988 roku ukończyła fizykę doświadczalną o specjalności fizyka medyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kilka lat pracowała w Zakładzie Biofizyki Instytutu Biologii Molekularnej UJ, gdzie zajmowała się problematyką związaną z diagnostyką nowotworów, m.in. badaniami środków kontrastowych do tomografii magnetycznego rezonansu jądrowego. Od roku 1995 pracuje w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie, gdzie zajęła się badaniami optycznymi, a w szczególności pomiarami materiałów laserowych prowadzonymi w wysokich ciśnieniach hydrostatycznych. Tej tematyki dotyczyła jej praca doktorska, którą obroniła w 2001 r. Następnie kontynuowała i rozszerzała badania struktury elektronowej oraz mechanizmów przejść radiacyjnych w różnego rodzaju materiałach, m.in. w kryształach zawierających domieszki lantanowców oraz w półprzewodnikowych strukturach kwantowych. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych. Od roku 2013 jest profesorem nadzwyczajnym Instytutu Fizyki PAN w Warszawie.