Kim była Ada Lovelace?

Augusta Ada King, hrabina Lovelace — obecnie znana po prostu jako Ada Lovelace — była pierwszą osobą, która w 1843 r. opublikowała coś, co obecnie nazwalibyśmy programem komputerowym. Program Ady Lovelace opisuje sposób obliczania liczb Bernoulliego na maszynie analitycznej Charlesa Babbage'a, mechanicznym komputerze, który został zaprojektowany, ale nigdy go nie zbudowano.

Ada zdawała sobie również sprawę z tego, że maszynę analityczną będzie można wykorzystywać nie tylko do obliczeń. Byłaby ona w stanie, jak twierdziła Lovelace, tworzyć również muzykę i dzieła sztuki, gdyby dostarczyć jej odpowiednie dane i algorytmy. Musiał minąć wiek, aby takie maszyny zostały stworzone.