Raport MCkinsey &Company

Raport “The power of parity. How advancing women’s equality can add 12 trillion to global growth” przygotowany przez Mckinsey & Company dotyczy ekonomicznych korzyści z aktywizacji zawodowej kobiet. WIĘCEJ