Global media monitoring project

W publikowanych co 5 lat globalnych raportach analizowane są pod kątem płci przekazy medialne. WIĘCEJ