Badania dotyczące wizerunku kobiet w przestrzeni publicznej i w przekazie medialnym w Polsce i na świecie.

Przedstawiamy wnioski z badania «Wizerunek kobiety w przekazie telewizyjnych serwisów informacyjnych » oraz badania jakościowego: « Czy ekspert ma płeć » przeprowadzonego wśród dziennikarzy.