Badania PwC dotyczące kobiet w sektorze finansowym

Wywiad z p.Eweliną Niewińską, Marketing and Business Development Director w PwC.
 

Pani Ewelino, PwC przeprowadziło badania dotyczące kobiet w sektorze finansowym, jak szeroko były zakrojone te badania? Czego konkretnie dotyczyły?

PwC globalnie przeprowadziło badanie na grupie 600 kobiet urodzonych w latach 80-95, pracujących w sektorze finansowym. Drugie badanie objęło 8 000 kobiet z pokolenia Y. W Polsce naszą ankietą objęliśmy ponad sto menadżerek średniego i wyższego szczebla zarządczego, w tym 23% kobiet urodzonych w latach 1980-95.
Badania dotyczyły przede wszystkim analiz przedsiębiorczości kobiet, ich stosunku do świata pracy i własnej kariery zawodowej. Pytaliśmy, co motywuje menedżerki i gdzie nadal są dla nich największe wyzwania.

Czy kobiety widzą swoją przyszłość w sektorze finansowym? Jakie stoją przed nimi wyzwania bądź ograniczenia?

Nie mam wątpliwości, że na kluczowych stanowiskach w biznesie nadal jest za mało kobiet. Ta sytuacja powoli ulega zmianie, co potwierdza raport PwC „Global CEO Survey”, w którym grupa zarządzających 2500 spółkami w Polsce i na świecie ocenia trendy zachodzące na rynkach. Od kilku lat obserwujemy rosnący odsetek nowo nominowanych kobiet na prezesów firm. Przewidujemy, że w 2040 r. 30% nowo nominowanych prezesów będą stanowiły kobiety.
Menedżerki pracujące w sektorze finansowym znają swoją wartość: 50% pań uważa, że jest w stanie sprostać oczekiwaniom obecnego pracodawcy. Mają ambitne plany zawodowe: 55% kobiet pracujących w finansach jest zainteresowana zajęciem stanowiska kierowniczego w swojej obecnej firmie. Nie boją się wyzwań: 55% kobiet pracujących w finansach pragnie spróbować pracy poza krajem zamieszkania, gdyż uważa, że doświadczenie międzynarodowe pomoże im w dalszej karierze.

Dlaczego młode kobiety opuszczają sektor finansowy i wolą pracować gdzie indziej ?

50% ankietowanych kobiet uważa, że otrzymuje mniej szans na rozwój i awans, niż mężczyźni, natomiast 65% twierdzi, że nie ma szans na awans do stanowiska kierowniczego w obecnej firmie. Duża grupa (59%) uważa, że sektor finansowy jest bardzo konserwatywny i nadal brak jest akceptacji dla kobiet do pełnienia wysokich funkcji zarządczych w tym obszarze.
Nie ulega wątpliwości, że kobiety mają zdolności kierownicze. Coraz więcej dziewcząt osiąga lepsze, niż chłopcy wyniki w szkole. Badania wskazują, że w Stanach Zjednoczonych 57% studentów kończących studia licencjackie to kobiety, w Polsce odsetek ten jest nawet większy i wynosi 64%. Jednak te osiągnięcia akademickie nie przekładają się na dobrą samocenę kobiet. 48% ankietowanych pań uważa, że brakuje im umiejętności i odpowiednich cech charakteru do objęcia wysokiego stanowiska kierowniczego. Widzimy zatem rozbieżność, że z jednej strony kobiety są dobrze wykształcone i czują, że mogą wiele osiągnąć, ale z drugiej trochę boją się i czują pewną rezerwę, gdyż nie wierzą w swoje kompetencje i możliwości.

Czy aktualnie wyższe stanowiska są dostępne dla kobiet w finansach? Jak to wygląda w przypadku mężczyzn? Jakie są trendy na przyszłość?

Niestety sytuacja w sektorze finansowym w Polsce nie jest dobra, wśród największych graczy na rynku mamy zaledwie kilka pań w zarządach i radach nadzorczych. Kobiety stanowią 17% osób zasiadających w radach nadzorczych oraz 12% w zarządzie. W bankach procenty kształtują się na poziomie 7% (rady nad.) oraz 5% (banki).
Wg naszych badań, w największych bankach (pod względem sumy bilansowej) aż w 6 z nich nie ma ani jednej kobiety w radach nadzorczych, w 7 nie ma ani jednej kobiety w zarządzie, a w 3 nie ma ani jednej kobiety zarówno w radzie nadzorczej, jak i zarządzie.
A przecież różnorodność to korzyści i podstawa konkurencyjności dla firm. Potwierdza to raport PwC „Kobiety menedżerami przyszłości. Wyzwania w skutecznym kształtowaniu liderek” gdzie czytamy, że zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych firm to wzmocnienie wizerunku firmy na rynku (62%.), wzrost przewagi konkurencyjnej, w tym innowacyjności (54%) oraz obniżenie ryzyka operacyjnego (50%). Kobiety wnoszą do sposobu zarządzania unikalne kompetencje, które mają bezpośredni wpływ na skuteczną komunikację, networking oraz wymianę wiedzy

Obecnie pokolenie Y staje się siłą dominującą na rynku pracy. Co wyróżnia to pokolenie?

Kobiety pokolenia millenijnego są dobrze wykształcone, pewne siebie, ambitne i stawiają na nowe doświadczenia oraz własny rozwój. 86% kobiet z pokolenia milenijnego jest w związku, w którym obie osoby pracują, a 66% zarabia tyle samo lub więcej niż partner lub mąż. Kobiety z pokolenia Y doceniają też wartość międzynarodowego doświadczenia- 63% twierdzi, że dziś jest to kluczem do sukcesu, a jeszcze więcej (71%) deklaruje chęć robienia kariery za granicą. Ponad połowa polskich menedżerek millenijnych jest przekonana, że poradziłaby sobie na najwyższym stanowisku w obecnej firmie.

A jakie cechy powinien mieć pracodawca, aby zachęcić młode pokolenie kobiet do pracy w swojej firmie?

53% pań potwierdziło, że kluczowe dla nich są możliwości rozwoju kariery a także konkurencyjne wynagrodzenie i inne zachęty finansowe (tę cechę wskazało 52% ankietowanych). Elastyczny czas pracy docenia 35% a dla 33% ważny jest dobry pakiet świadczeń, w tym świadczenia emerytalne i ochrona zdrowia. 1/3 kobiet chce mieć zagwarantowane programy szkoleń i rozwoju.
Przedstawicielki młodego pokolenia zdają sobie jednak sprawę z barier, które mogą ograniczyć ich awans. W Polsce 62% menedżerek ocenia, że taką barierą jest brak wiary we własne kompetencje. Tyle samo dostrzega brak akceptacji dla kobiet na kierowniczych stanowiskach ze strony osób zarządzających firmą. Uczestniczki globalnego badania z dystansem oceniają też deklaracje i hasła o potrzebie różnorodności i zwiększania szans kobiet, które są coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorstw. Aż 55% nie czuje by te deklaracje były wprowadzane w życie. Prawie co trzecia twierdzi zaś, że jej pracodawca faworyzuje mężczyzn.

Czy udało się Państwu sprawdzić, jakie szczegółowe rozwiązania np. w zakresie rekrutacji, planowania ścieżki kariery zawodowej, czy dodatkowych bonusów mogą przyciągnąć kobiety do sektora finansowego?

Kobiety pracujące w sektorze finansowym są bardzo ambitne i nastawione na karierę. Nasze badania wskazują, że najważniejszą cechą dobrego pracodawcy jest umożliwienie rozwoju i ścieżki kariery pracownikowi (taką tezę potwierdziło 60% ankietowanych pań vs 53% menedżerek reprezentujących wszystkie branże). Zatem nie dziwi fakt, ze 63% kobiet pracujących w sektorze finansów odeszło z ostatniej pracy z uwagi na ograniczone możliwości rozwoju
Panie zatrudnione w sektorze finansów uważają, że jedną z ważnych zachęt w zakresie rekrutacji, jest dobre realizowanie przez firmy polityki różnorodności, nie tylko na poziomie obietnic, ale poprzez wdrażanie konkretnych rozwiązań.
Dodatkowo dla 47% menedżerek istotnym czynnikiem zachęcającym do ubiegania się o pracę w finansach jest zapewnienie przez firmę elastycznych warunków pracy.
57% kobiet pracujących w sektorze finansów uważa wynagrodzenie za najważniejszy czynnik wyboru pracodawcy; 30% opuściło swojego ostatniego pracodawcę ze względu na zbyt niskie zarobki.

Jeśli kobiety będą opuszczać sektor finansowy, co, jako społeczeństwo stracimy?

Sektor finansowy nie jest szczególnie kojarzony z inicjatywami promującymi różnorodność. Jednak z roku na rok zwiększa się odsetek kobiet, które myślą o karierze w bankowości. Dziś sektorem bankowym chce związać się zawodowo tyle samo mężczyzn, co kobiet. Trudno jest w tej chwili prognozować dokładnie cyfry. Jednak wszystko wskazuje na to, że trend wzrostowy będzie się utrzymywać.
Pozytywne efekty obecności pań w zarządach są bardzo widoczne i dają się realnie zmierzyć – to przede wszystkim wzmocnienie wizerunku firmy na rynku i wzrost przewagi konkurencyjnej. Różnorodność to jedyny słuszny kierunek na drodze do rozwoju firmy i osiągnięcia wysoko postawionych celów biznesowych.