Czy Temida jest w Polsce kobietą?

Najnowsza analiza „Znanych Ekspertek” ukazała znaczny wzrost liczby kobiet zatrudnionych...

Badania dotyczące wizerunku kobiet w przestrzeni publicznej i w przekazie medialnym w Polsce i na świecie.

Przedstawiamy wnioski z badania «Wizerunek kobiety w przekazie telewizyjnych serwisów i...

Badania PwC dotyczące kobiet w sektorze finansowym

Wywiad z p.Eweliną Niewińską, Marketing and Business Development Director w PwC.

Kobiety we władzach spółek giełdowych w Polsce. Dlaczego nie ma zmiany?

Polska jest zdecydowanie poniżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o udział kobiet we władzach sp&...

Global media monitoring project

W publikowanych co 5 lat globalnych raportach analizowane są pod kątem płci przekazy medialne.

Strona projektu pod patronatem Ministerstwa Polityki Społecznej: “Równość w biznesie”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od października 2013 roku realizuje projekt pt. „R&oa...

Raport MCkinsey &Company

Raport “The power of parity. How advancing women’s equality can add 12 trillion to globa...

Dane OECD

Statystyki dotyczące różnorodności zatrudnienia, życia rodzinnego czy dostępu kobiet do eduka...