Znane Ekspertki na międzynarodowej konferencji „Women at the Top”

Inicjatywa Znane Ekspertki była partnerem międzynarodowej konferencji „Women at the Top. Co się dzieje, gdy kobiety mają więcej władzy i wpływu ”, która odbyła się 6 października 2015 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako druga z planowanego międzynarodowego cyklu spotkań w Europie. Poprzednie odbyło się w Coventry University w Wielkiej Brytanii w maju tego roku. Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (PSPO), International Association of Applied Psychology (IAAP) – DIVISION 1: Work and Organizational Psychology, Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii US. Patronat Honorowy objęli Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania prof. dr hab. Małgorzata Fuszara oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banys. Oprócz wykładów gości z zagranicy - prof. Virginii Schein, prof. Rosalind Searle oraz Danuty Pieter głos zabrali zaproszeni paneliści z sektora publicznego, NGO oraz świata biznesu. Inicjatywę Znane Ekspertki przedstawiła w prelekcji koordynatorka projektu Agnieszka Marianowicz-Szczygieł.
Dziękujemy serdecznie Pani prof. Barbarze Kożusznik za zaproszenie. Czekamy na dalsze badania naukowe.

Fotoreportaż z wydarzenia


Galeria: