Śniadanie Znanych Ekspertek w Krynicy – druga edycja

„Kobiety u sterów władzy. Czy ich przywództwo wpłynie na różnorodność w gospodarce?” to temat kolejnego śniadania Znanych Ekspertek w Krynicy-Zdroju. Miejsce i termin oczywiście nie były przypadkowe. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy toczą się ważne gospodarcze i polityczne dyskusje, a w wielu z nich biorą udział nasze ekspertki. Niestety nadal głos kobiet jest mniej słyszalny niż mężczyzn. Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka kampanii Znane Ekspertki i CEO Headlines Porter Novelli, zwróciła uwagę, że wśród prelegentów kobiety nadal stanowią mniejszość, w części paneli w ogóle nie występują.

Ale w tym roku o kobietach mówi się znacznie częściej – ze względu na fakt, że dwa największe ugrupowania polityczne jako swoje kandydatki na premiera po jesiennych wyborach wystawiają właśnie kobiety i to one „ciągną” kampanię. A premierem po raz drugi w historii III RP jest kobieta.

Bardzo ciekawe wystąpienie miała szwedzka parlamentarzystka Margareta Cederfelt. Opowiadała o tym jak sama z pielęgniarki stała się politykiem i jak wielką rolę odegrał w tym jej mąż, który nie miał oporów by wziąć na siebie większą część obowiązków rodzinnych. Wyjaśniła, jak w jej kraju wyrównuje się szanse udziału kobiet w życiu politycznym oraz w karierze w firmach i jak tą wiedzą dzielą się z innymi państwami. W szwedzkim parlamencie obecnie 44 proc. to kobiety.

Wśród pułapek w drodze do zawodowej kariery kobiet szwedzka posłanka wymieniła m.in. pracę na część etatu, która choć pomaga łączyć obowiązki rodzinne z zawodowymi, w praktyce często wyklucza możliwość awansu. Dlatego trzeba szukać innych rozwiązań, zwiększać udział mężczyzn w wychowaniu dzieci, także systemowo przez podział urlopu macierzyńskiego między rodziców, zapewniać zinstytucjonalizowaną opiekę dla dzieci. Margareta Cederfelt podkreślała też, że bardzo ważne jest to, by kobiety wspierały kobiety.
Przedstawiciele biznesu mówili o tym, jak do różnorodności i wspierania kobiet podchodzi się w ich firmach. Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału MasterCard Europe opowiadał m.in. jak centrala firmy wyczula europejskich menadżerów by wykorzystywali potencjał kobiet.

Beata Jarosz, doradca Towarowej Giełdy Energii oraz Katarzyna Niezgoda, partner w Tower Executive Search dzieliły się swoimi doświadczeniami z pracy na rynku finansowym. Jarosz zasiadała w zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a Niezgoda banku BPH a potem po połączeniu firm - Pekao. Obecnie w obydwu tych instytucjach w zarządach nie ma ani jednej kobiety. Jak zwracała uwagę Niezgoda, że gdyby rekrutacja do zarządu banku była prowadzona w Polsce, a nie na poziomie międzynarodowym, miałaby znikome szanse na to stanowisko.

Choć śniadanie było o wczesnej porze, pojawiło się na nim ponad 20 kobiet, m.in. przedstawicielki biznesu, nauki, administracji oraz organizacji pozarządowych. W części networkingowej śniadania nasze ekspertki wymieniały doświadczenia i kontakty pod katem współpracy biznesowej.

Kampania „Znane Ekspertki” została zainaugurowana 16 czerwca 2014 r. Jednym z jej elementów jest interaktywna baza ekspertek, w którym zarejestrowało się już ponad 360 kobiet gotowych dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą w mediach oraz w czasie konferencji i kongresów. W ramach kampanii Znane Ekspertki mogą one brać bezpłatnie udział m.in. w szkoleniach z wystąpień publicznych oraz spotkaniach networkingowych.


Galeria: