Rok 2014 – co zmienił dla kobiet i jak zmieniały go kobiety

Rok 2014 kończy się samymi sukcesami polskich kobiet. Zdobywały kolejne wysokie stanowiska m.in. w rządzie, Unii Europejskiej czy służbach mundurowych. Jednak nadal bardzo wiele jest do zrobienia w sprawie ich widoczności w mediach i podczas najważniejszych wydarzeń gospodarczych. Kampania „Znane Ekspertki”, zainaugurowana w połowie roku, zyskała wsparcie wielu autorytetów oraz kluczowych instytucji. Inicjatywa, dzięki organizowanym spotkaniom i konferencjom, zaczyna przynosić już pierwsze efekty.

Wigilijne spotkanie zatytułowane „Rok 2014 – co zmienił dla kobiet, jak zmieniały go kobiety. Wyzwania na przyszłość” było podsumowaniem mijających dwunastu miesięcy. Odbyło się ono 16 grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych.

- Rządem, po wielu latach przerwy, znowu kieruje pani premier – Ewa Kopacz. I jak widać podnoszone przez niektóre środowiska zastrzeżenia, że nie poradzi sobie ona z tym zadaniem, okazały się niesłuszne – mówiła podczas spotkania wigilijnego „Znanych Ekspertek” Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka kampanii. Przypomniała też o innych sukcesach kobiet.

Lidia Mołodecka, dyrektor Izby Celnej w Szczecinie, została pierwszą kobietą generał w służbie czynnej, Małgorzata Gersdorf powołana została na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (również jako pierwsza kobieta), Teresa Piotrowska objęła tekę ministra w zdominowanym dotychczas przez mężczyzn resorcie spraw wewnętrznych.

Niestety, kolejny rok z rzędu w czasie najważniejszych kongresów gospodarczych udział kobiet w gronie prelegentów wynosił najwyżej kilkanaście procent. Uruchomiony przez Znane Ekspertki jesienią indeks ekspertek zawiera szczegółowe informacje dotyczące 250 ekspertek, które przyłączyły się do akcji. Bazę promowana jest już wśród dziennikarzy i organizatorów konferencji.

Podczas kolejnych konferencji najlepsi eksperci od wystąpień publicznych oraz znani redaktorzy będą przekazywać im wiedzę o tym, jak przełamać swoje bariery w zakresie wystąpień publicznych i ułożyć dobre relacje z mediami.

- Dzięki pozyskiwaniu nowych kompetencji i umiejętności, wymianie doświadczeń oraz współpracy z innymi kobietami możemy wiele zmienić - mówiła kmdr Bożena Szubińska, będąca m.in. pełnomocnikiem MON ds. wojskowej służby kobiet. Wraz z Płk Anną Osowską-Rembecką, Dyrektor Okręgową Służby Więziennej w Warszawie opowiadała o wyzwaniach, jakie stoją przed kobietami w służbach mundurowych. W tym roku udało im się nawiązać stałą, szerszą współpracę i powołać Zespół Opiniodawczo-Doradczy „Kobiety w służbach mundurowych” przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania.

Z kolei Kaja Kwaśniewska, rzeczniczka Europejskiego Forum Właścicielek Firm zwracała uwagę na rolę kobiet w sektorze małych i średnich firm. W tym obszarze kobiety konkurują na równi z mężczyznami, ale ich szanse na sukces dodatkowo zwiększyć może networking.

Agnieszka Marianowicz, koordynująca budowę bazy „Znanych Ekspertek” opowiadała podczas spotkania o swoich doświadczeniach we współpracy z ekspertkami. Z kolei redaktor Aleksandra Kurowska podkreślała, że każda z pań jest ambasadorką nie tylko samej siebie, ale też kampanii i innych kobiet. Dlatego tak ważne jest przełamanie się w kwestii publicznych wystąpień oraz dobre ułożenie relacji z mediami.

Link do zdjęć: https://www.flickr.com/photos/znaneekspertki/sets/72157649412531018/


Galeria: