Jak wynika z badania, 48 kobiet stanowi niewiele ponad 10% wszystkich menedżerów najwyższego szczebla w firmach i instytucjach sektora teleinformatycznego w Polsce. Udział pań na stanowiskach prezesów zarządów jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 5%. Również w radach nadzorczych firm teleinformatycznych widać zdecydowaną przewagę mężczyzn. Odsetek kobiet w tych gremiach w Polsce wynosi zaledwie 17,3%.

Analizując branże w podziale na poszczególne podsektory, okazuje się, że najwięcej kobiet zasiada w zarządach w sektorze telekomunikacyjnym i jest ich 21,2%. Niewiele mniejszy odsetek pań w zarządach – 21% zasiada w firmach określanych jako „Producenci sprzętu”. Jak zauważają autorzy raportu, od ponad 10 lat zauważalny jest spadek zainteresowania kobiet karierą w branży teleinformatycznej. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, trend ten może mieć negatywny wpływ na całą gospodarkę.

- Chociaż aż 74% dziewcząt wykazuje zainteresowanie naukami ścisłymi, wśród wszystkich absolwentów kierunków ścisłych stanowią już tylko 17%. To oznacza, że na różnych etapach edukacji tracimy ogromny potencjał, który mógłby być wykorzystany dla rozwoju całej gospodarki. Jak wyliczył McKinsey, rzeczywiste wyrównanie szans społecznych, edukacyjnych i zawodowych kobiet i mężczyzn mogłoby zwiększyć globalny PKB nawet o 12 bilionów dolarów! – mówiła Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka projektu Znane Ekspertki i prezes Headlines Porter Novelli. – Musimy inwestować w rozwój kompetencji cyfrowych dziewcząt. Warto podkreślić, że na naukę nigdy nie jest za późno i nawet kobiety, które są już na studiach czy są absolwentkami kierunków humanistycznych mogą nauczyć się programowania. Jednak to, co w moim przekonaniu jest najważniejsze to to, żeby pokazywać dobre przykłady, żeby promować kobiety, które osiągnęły sukces w tej branży – dodała.

Podczas gali odbyła się debata pt. „Rewolucja cyfrowa – ludzie przyszłością technologii”. Paneliści rozmawiali m.in. w jaki sposób wspierać różnorodność w firmach i instytucjach sektora teleinformatycznego.

- Rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że mamy coraz większe możliwości np. w korzystaniu z elastycznych form pracy – mamy możliwość pracy z domu, dostosowania godzin pracy do codziennych obowiązków. Taka forma pracy powinna kobietom przynosić nie tylko korzyści ekonomiczne, ale także społeczne, dlatego warto z niej korzystać – przekonywała Marina Wes, Szefowa Biura Banku Światowego dla Polski, Europy i Azji Centralnej.

- Trudno dziś wskazać bardziej utylitarną gałąź biznesu niż branża technologiczna. Coraz większe nasycenie codziennego życia technologiami, ich permanentny rozwój i zwiększająca się dostępność sprawiają, że nie sposób określić jednej, wąsko zdefiniowanej grupy odbiorców. Dlatego, choć brzmi to może banalnie, branża technologiczna dostarcza rozwiązania i produkty po prostu dla wszystkich. Stąd logiczne i biznesowo uzasadnione jest tworzenie jak najbardziej zróżnicowanych zespołów pracowniczych, których działania wpiszą się w potrzeby i oczekiwania nie mniej zróżnicowanych klientów. Praca w takich zespołach prowadzi do wzrostu kreatywności, innowacyjności i lepszego funkcjonowania całej organizacji – powiedziała Bożena Leśniewska, członek zarządu Orange Polska.

Wiele firm z sektora teleinformatycznego dostrzegło już konieczność większego zaangażowania kobiet w sektor teleinformatyczny i podjęło aktywne działania w tym obszarze. Stworzyły one specjalne programy, mające na celu zainteresowanie dziewcząt naukami ścisłymi czy zachęcenie kobiet do rozwoju kariery w teleinformatyce. Takie inicjatywy z sukcesem realizuje m.in. firma MasterCard.

W polskim biurze MasterCard połowa pracowników to kobiety, które pracują również w obszarach tradycyjnie uznanych za „męskie” – czyli w dziale sprzedaży oraz technologicznym, pracując nad nowoczesnymi rozwiązaniami i osiągając na tym polu szereg sukcesów. MasterCard podejmuje szereg działań mających na celu promowanie kobiet w sektorze technologicznym. Jednym z flagowych programów w tym obszarze jest społeczność „Women in technology”. Inicjatywa ta ma na celu wykreowanie przyszłych liderek w obszarze technologii, wspieranie rozwoju ich karier, a także wzrost zatrudnienia kobiet w firmie. Podobne cele realizuje wspierany przez MasterCard program „Girls4Tech”, skierowany do uczennic szkół podstawowych i gimnazjów, który ma wzbudzić lub podtrzymać zainteresowanie młodych dziewcząt naukami ścisłymi. Jestem przekonany, że wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów w dziedzinie nowych technologii, coraz więcej firm będzie podążało tą samą drogą i stawiało na rozwój zawodowy kobiet w tym obszarze – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału MasterCard Europe.

Kluczowym punktem gali było wręczenie wyróżnień dla Top Ten kobiet polskiego sektora teleinformatycznego. W gronie wybranych przez kapitułę w składzie m.in. Tomasz Bitner, redaktor naczelny Computerworld, Natalia Hatalska, założycielka bloga Hatalska.com, dr inż. Wacław Iszkowski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Przemysław Pająk, Spider’s WEB, Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka projektu Znane Ekspertki, znalazły się:

  • Magdalena Dziewguć, Head of Google for Work CEE
  • Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektornicznej
  • Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, Country Director at Google Poland
  • Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału PTI
  • Bożena Leśniewska, Członek Zarządu Orange Polska
  • Kinga Piecuch, Prezes Zarządu SAP Polska
  • Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji
  • Katarzyna Szymielewicz, Prezes Fundacji Panoptykon
  • Magda Taczanowska, Dyrektor Sektora Publicznego, Microsoft Polska
  • Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający, SAS Institute Polska

 

Prezentację sylwetek wszystkich 10 pań można znaleźć w raporcie „Kobiety w technologiach”. W publikacji zaprezentowano także listę ponad 100 najbardziej wpływowych kobiet polskiego sektora teleinformatycznego. Wersję elektroniczną raportu można bezpłatnie pobrać na stronach internetowych www.znaneekspertki.pl oraz www.ingos.pl.

Raport „Kobiety w technologiach” został przygotowany przez Instytut Innowacyjna Gospodarka na zlecenie inicjatywy „Znane Ekspertki”. Publikacja została objęta patronatem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Partnerem strategicznym raportu jest firma MasterCard. Partnerami raportu są Orange Polska, PwC oraz Google for Work.