Inicjujemy badanie „Kobiety w Finansach”

Rusza badanie „Kobiety w Finansach” realizowane na zlecenie Inicjatywy Znane Ekspertki pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich. Celem projektu jest pokazanie jak dużo ekspertek odnosi sukcesy w sektorze finansowym, jakie mają perspektywy rozwoju zawodowego. Raport zostanie zrealizowany we współpracy z Instytutem Innowacyjna Gospodarka.

Poprzez raport „Kobiety w finansach” chcemy pokazać w jak dużym stopniu utalentowane i kompetentne kobiety przyczyniają się do rozwoju rynku finansowego – powiedziała Joanna Pruszyńska-Witkowska, pomysłodawczyni inicjatywy „Znane Ekspertki”.

Kobiety coraz częściej zajmują wysokie stanowiska w sektorach gospodarki do tej pory postrzeganych jako bardzo męskie. Według ostatniego raportu firmy PwC „Kobiety Menedżerami Przyszłości. Wyzwania w skutecznym kształtowaniu liderek” - 74% liderek potwierdza, że liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych rośnie, 83% menedżerek ma apetyt na stanowisko w zarządzie lub radzie nadzorczej, a 40% uważa, że kobiety sprawdzą się w każdej branży.

Obalanie stereotypów i wykorzystywanie prawdziwych kompetencji niezależnie od płci konieczne jest w każdej dziedzinie. Finanse nie są tu wyjątkiem – mówi Dorota M. Fal, doradca zarządu PIU ds. ubezpieczeń zdrowotnych i ekspert ochrony zdrowia. Barbara Barańska, doradca zarządu z Zespołu ds. Kształcenia Kadr Bankowych i Relacji z Klientami w Związku Banków Polskich dodaje:

W bankowości, aż 75 % zatrudnionych stanowią kobiety. Obecne są na różnych poziomach zatrudnienia, począwszy od obsługi konsumenckiej po stanowiska kierownicze średniego szczebla. Niemniej, odsetek ten zmniejsza się wraz z wysokością stanowisk.

Raport, która ma się ukazać jesienią, będzie składał się z trzech części – w pierwszej przeanalizowany zostanie udział kobiet w instytucjach finansowych, a także procentowy udział kobiet w radach nadzorczych, zarządach i na stanowiskach kierowniczych. W drugiej, na podstawie indywidualnych wywiadów z przedstawicielami instytucji finansowych, stworzona zostanie lista 50 najbardziej wpływowych i kompetentnych kobiet, odnoszących sukcesy w tym sektorze w Polsce. Trzecia część raportu poświęcona będzie najbardziej wpływowym kobietom w finansach na świecie oraz historiom ich sukcesu.

Ankieta dla instytucji z sektora finansowego jest dostępna pod linkiem:

https://www.surveymonkey.com/r/INGOS