Czy Temida jest w Polsce kobietą?

Najnowsza analiza „Znanych Ekspertek” ukazała znaczny wzrost liczby kobiet zatrudnionych w sektorze prawniczym. Widoczne okazały się również dysproporcje dotyczące obierania stanowisk przez obie płcie. Eksponowane stanowiska w instytucjach i kancelariach prawniczych znacznie częściej piastują mężczyźni.

W 2013 roku 35% adwokatów w Polsce stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta znacząco wzrosła do 51%. Dla przykładu, we władzach izb w Płocku kobiety stanowią 54%, zaś w Szczecinie 8%. We władzach Okręgowych Izb Adwokackich zasiada odpowiednio w radach, sądach dyscyplinarnych oraz komisjach rewizyjnych 29% kobiet. Wśród członków Naczelnej Izby Adwokackiej, liczącej ogółem 49 adwokatów, funkcję sprawuje obecnie 7 kobiet (14%), zaś skład Prezydium liczy 2 panie na 9 członków (22%).

Liczba kobiet adwokatów i aplikantek adwokackich w Polsce niewątpliwie rośnie. Jednakże wiele z nich, ze względu na specyfikę pracy przedsiębiorcy oraz ustawowy zakaz zatrudnienia na umowę o pracę, nie wykonuje zawodu bądź przechodzi do samorządu radców prawnych. Wciąż też niesatysfakcjonująca liczba kobiet zasiada we władzach i organach adwokatury. Tymczasem rozpoznawanie problemów kobiet w tym zawodzie byłoby skuteczniejsze gdyby pojawiały się one częściej we władzach – komentuje adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wiceprezes sądu dyscyplinarnego Izby Warszawskiej, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W Krajowej Izbie Radców Prawnych mamy w miarę wyrównaną sytuację pod względem płci, ponieważ na 57 członków znajduje się 26 pań, co stanowi 45%.
W przypadku samorządu radcowskiego, kobiety już w 2013 roku reprezentowały większość - było ich ponad 16 tys., podczas gdy liczba wszystkich radców wynosiła 31 tys. W Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych panie stanowią równo 50% (6 na 12 osób).

Zarządzanie kancelariami prawnymi nadal pozostaje domeną mężczyzn. Kobiety stanowią obecnie jedynie 22% partnerów największych kancelarii . Jest tu nadal widoczna duża dysproporcja, nie jest jednak wyraźna, jak w innych sektorach. Najnowsze badania PWC pokazują, że na przykład w sektorze finansowym jest znacznie gorzej, ponieważ najwyższe stanowiska piastuje jedynie 10% kobiet. W przeciwieństwie do rynku finansowego zainteresowanie kobiet wyborem kariery w palestrze wzrasta - komentuje Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka kampanii Znane Ekspertki i CEO Headlines Porter Novelli.

Zarządzanie kancelariami prawnymi nadal pozostaje domeną mężczyzn. Kobiety stanowią obecnie jedynie 22% partnerów największych kancelarii . Jest tu nadal widoczna duża dysproporcja, nie jest jednak wyraźna, jak w innych sektorach. Najnowsze badania PWC pokazują, że na przykład w sektorze finansowym jest znacznie gorzej, ponieważ najwyższe stanowiska piastuje jedynie 10% kobiet. W przeciwieństwie do rynku finansowego zainteresowanie kobiet wyborem kariery w palestrze wzrasta - komentuje Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka kampanii Znane Ekspertki i CEO Headlines Porter Novelli.

Różnorodność pod względem płci przynosi duże korzyści. Kobiety na stanowiskach kierowniczych wnoszą unikalne kompetencje, poprawiają wizerunek firmy oraz dbają o rozwój i bezpieczeństwo. W kancelarii prawnej Linklaters w dniach 14 - 18 września odbył się Diversity Week - Tydzień Różnorodności, który jest częścią inicjatywy globalnej. Była to okazja, aby podkreślić wszelkiego rodzaju różnorodność i podzielić się doświadczeniami związanymi z odmiennym stylem życia, zainteresowaniami, podejściem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i grup w jakich funkcjonują pracownicy. W ramach obchodów Tygodnia Różnorodności odbył się wykład pod tytułem "Czy Temida na pewno jest kobietą? Czy ekspert ma płeć? I jak obalić stereotypy?", na potrzeby którego „Znane Ekspertki” przeprowadziły analizę sytuacji kobiet w sektorze prawniczym.