4 dni, 1 debata, 1 business lunch, 6 warsztatów dla dzieci, 3 warsztaty dla kobiet, czyli w sumie ponad 15 godzin nauki programowania dla ponad 160 kobiet i dzieci. Tak w krótkich słowach można podsumować pierwszą edycję festiwalu ku czci Ady Lovelace w Polsce, która odbyła się w dniach 12-15 października z inicjatywy Znane Ekspertki.


Święto Ady Lovelace jest obchodzone na całym świecie w drugim tygodniu października i stanowi okazję, by uhonorować osiągnięcia kobiet w dziedzinie nauk ścisłych. W 2015 roku w ramach wydarzeń ku czci pierwszej programistki zorganizowano ponad 150 imprez, które odbyły się w 25 krajach świata. W tym roku Polska dołączyła do wspólnych obchodów. Z inicjatywy Znane Ekspertki zostało zorganizowanych szereg wydarzeń, których celem było zachęcenie dziewczynek i kobiet do wejścia w świat technologii.

Ada Lovelace Festival_logo

DEBATA I BADANIE

 

Festiwal otworzyła debata dotycząca zawodów przyszłości i rozwoju najbardziej pożądanych kompetencji na rynku. W spotkaniu wzięli udział eksperci z zakresu edukacji, nowych technologii oraz rozwoju biznesu i gospodarki: Dr Barbara Pastuszek-Lipińska z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Cecylia Szymańska-Ban z Microsoft, Beata Jarosz z CodersTrust Polska oraz Piotr Bartosiak i Tomasz Kulasa z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Debatę poprowadziła Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan. Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane wyniki ogólnopolskiego badania Jak widzisz przyszłość zawodową Twoich dzieci?” przeprowadzonego przez BIOSTAT na zlecenie Znanych Ekspertek. Badanie miało na celu zbadanie stosunku rodziców do rozwoju kompetencji matematyczno-logicznych i do edukacji swoich dzieci w tym zakresie.

Jak wynika z badania, zdecydowana większość rodziców (89%) zadeklarowała, że umiejętności matematyczne i logiczne nie są uzależnione od zdolności wrodzonych, a oni sami rozwijają je u dzieci poprzez gry i zabawy, jak i naukę w domu. Nawet jeśli rodzice dziewczynek częściej uważają, że kompetencje nie są związane z płcią dziecka (81,6%), a dziewczynki przejawiają w tym zakresie takie same zdolności jak chłopcy, to jedynie nieco ponad 10% rodziców uważa, że odpowiednim zawodem dla ich córki byłby zawód programisty. Autorzy badania zwracają uwagę, że wybór dobrego zawodu dla dzieci jest ściśle związany z tym, który zawód rodzice uważają za najbardziej prestiżowy. Przy wyborze studiów, oprócz zainteresowań swoich dzieci, dorośli biorą pod uwagę też inne czynniki – dla 36,1% rodziców synów ważna jest sytuacja rynkowa, natomiast dla 35,9% rodziców córek wysokie zarobki. Niezależnie od płci dziecka, rodzice uważają, że znajomość języków obcych i wiedza specjalistyczna są najbardziej poszukiwanymi kompetencjami na rynku pracy. Podczas omówienia wyników badań, Joanna Pruszyńska-Witkowska, inicjatorka projektu Znane Ekspertki, zwróciła uwagę na to, jak duże jest zapotrzebowanie na specjalistów i wykwalifikowanych pracowników: „Szacuje się, że tylko w samej Polsce brakuje już ok. 50 tys. programistów, a według badań, w całej Unii Europejskiej zabraknie niedługo 2 milionów specjalistów od IT. W ciągu najbliższych 20 lat, 30% zawodów zniknie, a na ich miejsce pojawią się nowe – ściśle związane z nowymi technologiami. To jest wyzwanie, ale również przyszłość. Dlatego też w ramach Ada Lovelace Festival zachęcamy kobiety oraz dziewczynki do przełamywania barier oraz wchodzenia w świat technologii.”

Ada Lovelace Festival_debata

W ramach dyskusji nad najbardziej pożądanymi kompetencjami na rynku pracy, uczestnicy debaty zgodnie zwrócili uwagę, jak ważne jest rozumienie nowych technologii.

„Nowe technologie są wszędzie – są integralną częścią naszego życia. Nie trzeba być programistą aby z nich korzystać, trzeba jednak rozumieć po co i w jaki sposób funkcjonuje technologia” – stwierdziła Cecylia Szymańska-Ban z Microsoft. Dr Barbara Pastuszek-Lipińska zwróciła uwagę na rolę rodziców, którzy mają duży wpływ na rozwój kompetencji swoich dzieci – „Trudno powiedzieć, że zawód programisty jest zawodem dziedziczonym, jak lekarz czy prawnik. Rodzice nie chcą popychać dzieci w kierunku czegoś, czego sami nie znają. Niestety jeśli dzieci nie otrzymają wsparcia, wiele talentów może zostać zaprzepaszczonych”.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślili, jak ważne jest nauczanie kompetencji technologicznych już od najmłodszych lat. „MEN planuje wprowadzić programowanie do podstawy programowej na każdym etapie kształcenia.  Pierwszego września ruszył projekt pilotażowy, który ma wprowadzić szkoły do nowego zadania” – zapowiedział Tomasz Kulski. Jak dodał Piotr Bartosiak – „Wiele kompetencji powinniśmy zdobywać w sposób przekrojowy, a nacisk powinien być kładziony na takie umiejętności, które współpracują z innymi zawodami”. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę również na rozwój innych kompetencji. Beata Jarosz z CodersTrust Polska podkreśliła konieczność nauki języka angielskiego i rozwijania logicznego myślenia, które ułatwiają naukę i rozumienie nowych technologii. Szymańska-Ban wskazała na rozwój kompetencji miękkich – „Firmy technologiczne poszukują osób, które prócz wiedzy merytorycznej posiadają kompetencje miękkie, takie jak praca w grupie czy dostosowywanie się do zmian. Osoby nieelastyczne są mniej atrakcyjne dla pracodawcy”.

 

WARSZTATY

 

W ramach festiwalu między 12 a 15 października odbyło się 9 warsztatów z programowania. Zajęcia, które odbyły się w centrum edukacyjnym Muzeum POLIN, zostały poprowadzone przez tutorów z Efigence, CodersTrust Polska, Microsoft (Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego), Kids Code Fun i Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W warsztatach wzięło udział 46 kobiet i 116 dzieci (głównie dziewczynek). Dzieci miały okazję do pracy i zabawy ze Scratchem, natomiast kobiety zapoznały się z podstawami programowania i Front-Endu.

Ada Lovelace Festival_warsztaty dla dzieci

Ada Lovelace Festival_warsztaty

 

 

BUSINESS LUNCH

13 października odbył się Ada Lovelace Business Lunch. Znane Ekspertki zgromadziły się tym razem w Wine Bar Mielżyński, aby porozmawiać o obecności kobiet w świecie nowych IT i o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, które można wykorzystać w różnych dziedzinach biznesu.

 

WOMEN TECHNOLOGY TALKS

W ramach festiwalu zostało przeprowadzonych i nagranych kilka rozmów z kobietami, które z sukcesem pracują w branży STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Podczas wywiadów panie dzieliły się swoim doświadczeniem, opowiadały o realiach pracy oraz o możliwościach  jakie niesie ze sobą praca w poszczególnej branży. Celem Women Technology Talks jest pokazanie Polkom sylwetek ciekawych kobiet i zachęcenie ich do odkrycia nowych technologii. Wszystkie rozmowy będą wyemitowane na kanałach społecznościowych Znanych Ekspertek.

 

Wszystkim Znanym Ekspertkom, obecnym na debacie, lunchu i warsztatach, dziękujemy za udział i zaangażowanie. Będziemy informowali o kolejnych wydarzeniach.

 

Ada_Lovelace_Festival_badanie

 

Ada Lovelace Festival 2016

Ada_Lovelace_Festival_Patronaty